RSS

Månadsarkiv: maj 2015

Om SvP:s nedläggning: Kommer Svenskarnas parti att fortsätta, fast på andra sätt?


I förrgår skedde en tragisk sak i svensk nationalistisk historia, då lades nämligen Svenskarnas parti (alltså Sveriges största och enda nationalistiska parti) ner.
Orsakerna till att detta beslut togs är bl a att den storsatsning som gjordes inför förra årets val inte gick riktigt som man hade trott.
Partiet, dess företrädare, dess medlemmar och sympatisörer hade lagt ner enormt mycket tid och energi på att komma långt för ett parti som står utanför riksdagen, till skillnad från riksdagspartierna är ju ett parti som står utanför riksdagen beroende av bl a donationer för att kunna överleva.
Man har alltså helt enkelt inget statligt partistöd att ta utav.
Men med tanke på de resurser som Svenskarnas parti hade kan jag ändå inte tycka att 4189 röster i förra årets riksdagsval var en jätteförlust, inte jämfört med det första riksdagsval som partiet ställde upp i då det fick bara 700 röster.
Men det klart, ser man till hur mycket tid och engagemang som partiet och alla som på olika sätt stödde SvP hade lagt ner så var det naturligtvis en kännbar förlust, valresultatet stod ju inte att sätta i relation till uppoffringarna och engagemanget.
Inte heller fick Svenskarnas parti något mandat i någon av de 34 kommuner som partiet storsatsade i, det är ju ingen hemlighet att man satsade väldigt mycket på att komma in i någon av dessa kommuners fullmäktige i förra årets kommunalval.
Den företrädare för partiet som det gick bäst för i både förra årets riksdagsval och kommunalval var den gamle arbetarklasskämpen och fackföreningsbasen Jörgen Kromann, som en gång i tiden hade varit kommunist men som så småningom blev nationalist.

Andra orsaker till nedläggandet är tydligen att man trodde att man skulle plocka fler röster ifrån Sverigedemokraterna än vad man visade sig skulle göra, dock hann ju Svenskarnas parti sedan 2008 då partiet startade påverka mycket här och var i förhållande till hur länge som partiet fanns.
För även om det har varit kämpigt så har partiet lyckats med en hel del, t ex har man fått in flera representanter för partiet till kommunfullmäktige på flera ställen i landet (t ex i Lidköpings kommun där Curt Linusson kom in).
Man lyckades även i sitt uppsåt att bli en spjutspets mot det politiskt korrekta etablissemanget, även om man kunde ha kommmit mycket längre.
Men till detta behövdes det mer folk än vad man kunde frambringa, och det var väl en av orsakerna till att det inte gick längre än så här.
Eller som det står på partiets hemsida:

”Valresultatet var ett hårt slag mot partiet och såväl pressen som de som tidigare stått beredda att ta steget fram tog istället ett steg tillbaka och tystnade. Möjligheten att nå nästa nivå på den politiska stegen, att få in de nya organisatörer och partiföreträdare som behövdes, försvann. Den relevanta frågan blev nu huruvida det vore troligt att anta att den möjligheten skulle infinna sig inom rimlig tid igen. Detta slag mot verksamheten visade sig även i en eftervalsundersökning som genomfördes där knappt hälften av partiets kandidater meddelade sig säkra på att de ville kandidera igen. Redan inför valrörelsen lämnade en person partistyrelsen utan att någon ersättare kunnat utses och efter valet har flera distriktschefer lämnat sina poster, ett par redan före en efterträdare kunnat utses och de flesta platserna står fortfarande tomma. En bra bit in i maj har fortfarande inte hälften av medlemmarna förnyat sitt medlemskap, trots att ett flertal påminnelser har skickats ut. Tidigare under året gjordes även ett utskick till samtliga medlemmar från 2014 angående att försöka styra upp och inventera organisationen, men för få svar inkom för att organiseringen av sådana möten skulle kunna anses betydelsefulla. Att samla enstaka personer på spridda orter måste inses inte vara lösningen på den organisatoriska uppryckning som hade behövts inom partiet då det sedan allt för lång tid har varit allt för få som arbetat med allt för mycket. Denna organisatoriska brist har lyfts upprepade gånger, bland annat vid flera av partiets årliga höstkonferenser, men tyvärr utan något bestående resultat, och när partiet lade ner sin satsning med tidningen Realisten och varslade för att fler verksamheter kan komma att drabbas av samma öde om inte fler tar steget fram, så gav det tyvärr inte heller någon större respons. Det bakslag som partiet har drabbats av går inte heller att avfärda som ett acceptabelt temporärt sådant, utan faktum är att partiet har tappat sitt momentum vilket gör den nyrekrytering, som är avgörande för att kunna fortsätta på den parlamentariska utvecklingsstegen, näst intill omöjlig inom överskådlig tid. Innan det är möjligt måste det troligtvis infinna sig ett större generellt missnöje med Sverigedemokraterna, vilket mot bakgrund av den invandringskritiska opinionens acceptans för deras nyligen blottade organisatoriska brister antagligen kräver att de först kan börja påverka och visa resultatet av den politik de förespråkar innan reaktionerna kommer på just denna. Det är inte rimligt att tro att det kommer ske inom kort och risken är dessutom överhängande att det vid ett sådant scenario snarare skulle startas nya alternativ utanför SD, vilket ytterligare skulle sänka chanserna att rekrytera till just Svenskarnas parti.”

Det sista stycket i artikeln på SvP:s hemsida lyder följande:

”Avslutningsvis vill vi tacka alla de som engagerat sig i och stött Svenskarnas parti under åren – ert arbete har inte på något sätt varit förgäves. Även om vi inte nådde hela vägen fram så har partiet gjort stor skillnad för utvecklingen av den svenska opinionen och har varit en viktig del i den slutliga återgång till en svenskvänlig politik som kommer tids nog. Att just Svenskarnas parti är det politiska alternativ som håller i rodret när de politiska målsättningarna om ett svenskt Sverige uppnås är inte, och har aldrig heller varit det viktigaste, det viktigaste är att målen uppnås. Att Svenskarnas parti upplöses innebär alltså inte på något sätt att engagemanget upphör, utan det kommer enbart ta sig andra former. Svenskarnas parti har varit mycket mer än ett traditionellt politiskt parti och den verksamhet som ligger utanför det rent partipolitiska, så som publicistisk verksamhet, att skapa idédebatt och att verka för att sprida den etniska nationalismens tankegods till allt bredare lager i samhället kommer att fortsätta i enlighet med de resurser som finns till förfogande. För att säkerställa att de resurser som samlats i partiet fortsätter förvaltas så att de är till gagn för svensk nationalism kommer en stiftelse eller liknande att startas. Återigen: den nationalistiska verksamheten som sådan upphör inte för att Svenskarnas parti upplöses, utan vi accepterar situationen sådan den är och att vi nu har nått så långt vi kunde på just denna vägen mot våra mål, och måste därför välja nya vägar för att så effektivt som möjligt fortsätta arbetet för att slutligen kunna uppnå målsättningen om ett tryggt svenskt Sverige.

/Partistyrelsen”

Men vad händer nu fortsättningsvis? Varför skriver politiska korrekta mediatidningar som t ex Aftonbladet och Expressen så snällt och vänligt om Svenskarnas parti efter nedläggningen jämfört med vad de gjorde innan?
För innan dess utmålades ju partiet väldigt ofta som Djävulen själv.
Och varför är den vänsterextrema och ”antirasistiska” tidskriften Expo knäpptyst om att Svenskarnas parti har lagts ner? Expo borde ju verkligen hylla nedläggningen, istället är man knäpptysta om det.
Varför?
Eller är man osäker på vad som ska komma härefter? För en sak är klar: Man ska nog inte räkna ut alla de människor som på olika sätt har stött SvP, det kanske är därför som det skrivs så lite och nämns så lite om nedläggningen.
Man vet ju inte vad som ska komma istället.
För någonting kommer att komma utav denna nedläggning, frågan är bara vad.
Kanske blir det något större, det är det ju ingen som vet. En del tror att Svenska Motståndsrörelsen (eller Nordiska Motståndsrörelsen, om man så vill) tjänar på att SvP har lagts ner, en del av de som var med i partiet kommer förmodligen att gå över dit.
Men de andra då? Vad kommer de att göra?
Själv tror jag att ett av resultaten av att SvP har upplösts är att någon eller några nyhetssidor likt Avpixlat, Fria Tider eller Exponerat kommer att startas, d v s att nedläggningen av Svenskarnas parti resulterar i att vi kommer att få se nyhetssidor med nationalistisk prägel växa fram.
Vem vet? Kanske kommer vi att få se en nyare och fräschare variant av den nationalistiska nättidningen Realisten. För den tidningen kan ju faktiskt startas upp på nytt nu, anledningen till att den lades ner var ju brist på engagemang.
Men nu när SvP har blivit nedlagt så finns det ju inget hinder för det engagemanget, vad som helst kan alltså hända.
Och det lär ju inte stoppa där, kanske kommer vi att få se en mer enad nationalistisk rörelse växa fram ur askan av Svenskarnas parti, likt ”ur askan i elden”.
För trots att SvP inte är med i leken längre så finns ändå partiet kvar, fast inte i materiell form då.
Men dess före detta medlemmar, dess sympatisörer och andra som har stött partiet är inte borta, ånej, de finns i allra högsta grad kvar.
Vad kan de åstadkomma?
Eller kommer vi att få se ett helt nytt SvP (fast i större, starkare och bättre form, men under annat namn) växa fram, fast inte i år utan när tiden är mer mogen, men då mycket mera slagkraftigare och större än det gamla var? För någonting större och starkare kommer att komma ur att Svenskarnas parti har lagts ner, frågan är bara vad.
Ja, frågorna och funderingarna är många.
Men en sak är dock fullständigt klar: De som har räknat ut Svenskarnas parti på grund av att partiet har lagts ner har ropat hej lite för tidigt, de vet ju inte vad som komma skall.
Det är nog därför de är så tysta.

Läs (och även hör) mer om Svenskarnas partis nedläggning på bl a följande:

https://www.motgift.nu/2015/05/61-med-stefan-jacobsson-om-upplosningen-av-svenskarnas-parti/ ,

http://www.expressen.se/nyheter/svenskarnas-parti-upploses/ ,

https://www.nordfront.se/svenskarnas-parti-laggs-ner.smr ,

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20770570.ab ,

http://avpixlat.info/2015/05/11/svenskarnas-parti-lagger-ned/ ,

http://www.friatider.se/svenskarnas-parti-l-gger-ned ,

http://nationell.nu/2015/05/10/svenskarnas-parti-lagger-ner/ ,

https://www.svenskarnasparti.se/2015/05/10/svenskarnas-parti-upploses/ ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskarnas-parti-upplost_4553396.svd ,

http://www.dn.se/nyheter/politik/nynazistiska-svenskarnas-parti-lagger-ned/ .

 
Lämna en kommentar

Publicerat av på maj 12, 2015 i politik

 

Etiketter: , , , ,